Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
info Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla: klasycznego e-podpisu / mobilnego e-podpisu w SimplySign (instrukcja)

W celu rozpoczęcia aktywacji odnowienia certyfikatu kwalifikowanego należy pobrać i uruchomić aplikację Certum oraz aplikację JAVA, które wymagane są do odnowienie Twojego certyfikatu. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Jeżeli używasz usługi:
  1. Klasyczny e-podpis (fizyczna karta i czytnik) > umieść kartę kryptograficzną w czytniku kart.
  2. Mobilny e-podpis (usługa chmurowa) > uruchom aplikację SimplySign Desktop i zaloguj się do usługi.
 2. Sprawdź (sprawdź czy masz aplikację JAVA) , czy posiadasz lub zainstaluj aplikację Sun Java Runtime Environment w aktualnie dostępnej wersji. Najnowszą wersję można pobrać ze strony: http://java.com/pl/
 3. Pobierz Aplikację Certum wymaganą do odnowienia twojego certyfikatu
 1. Uruchom pobrany plik: aplikacja_Certum.jnlp
 2. Poczekaj aż automatycznie uruchomi się aplikacja Certum
 3. Dokonaj wyboru certyfikatu kwalifikowanego, który chcesz odnowić i wciśnij przycisk "OK" - automatycznie zostaną uzupełnione pola "Numer seryjny certyfikatu" i "Numer karty"
 4. Uzupełnij pozostałe wymagane pola: "Data urodzenia", "Miejsce urodzenia" oraz "Kod z obrazka" i wciśnij przycisk "Dalej"
Numer seryjny certyfikatu*
Numer karty *
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*Kod z obrazka*

* - pole wymagane
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2004 r. o prawach konsumenta) informujemy, że po udostępnieniu Klientowi przez Spółkę certyfikatu kwalifikowanego lub jego odnowienia, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Certyfikaty Kwalifikowane od 18 czerwca 2018 roku
Informujemy, iż od dnia 18 czerwca 2018 roku certyfikaty kwalifikowane będą wydawane tylko w nowej strukturze SHA-2, zgodnej z rozporządzeniem eIDAS.

Wszystkie certyfikaty kwalifikowane wydane do 1 lipca 2018 roku w strukturze SHA-1 nie tracą swojej ważności po tej dacie, zachowując swoją ważność zgodnie z datą wskazaną w certyfikacie.

Dokumenty podpisane przed 1 lipca 2018 roku nie tracą swojej ważności po tej dacie.

Urzędy administracji publicznej mają obowiązek dostosowania i świadczenia usług w swoich systemach informatycznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS. Zmiany nadzorowane są również przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dowiedz się więcej >

SHA-2 w instytucjach publicznych oraz prywatnych - Dowiedz się więcej >

W odniesieniu do wszelkiego rodzaju instytucji, wskazane jest sprawdzenie przez użytkownika podpisu elektronicznego, czy wykorzystywane są systemy, aplikacje lub aplety z elementem składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego (np. ESP, EZD, ERP, inne…). W takim przypadku niezbędne może okazać się zainstalowanie aktualizacji lub kontakt z producentem dla ustalenia terminu udostępnienia lub warunków otrzymania aktualizacji pod kątem wsparcia podpisu z funkcją skrótu SHA-2.

Uwaga: Wszystkie stosowane w różnych systemach i usługach oprogramowania podpisujące (i pieczętujące) po 1 lipca 2018 r muszą tworzyć podpisy wyliczając skrót treści podpisywanych dokumentów za pomocą funkcji SHA-2, niezależnie czy zastosowany przez podpisującego certyfikat był opatrzony pieczęcią wystawcy bazującej na skrócie SHA-1, czy SHA-2.